Bilgi Teknolojileri Yönetimi Denetimi

Bilgi teknolojileri, kurumların çevikliği, verimliği ve rekabet avantajı elde etmede anahtar rol oynamaktadır. Kurumlar için yaşamsal öneme ait olan bilgi teknolojilerinin süreçlerinin uluslar arası standartlara göre oluşturulması ve denetlenmesi büyük önem taşır. 

Information Technologies Governance Institute (ITGI) tarafından geliştirilmiş, Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) Bilgi Teknolojileri Yönetim Modelini baz alarak Bilgi Teknolojilerinizi aşağıdaki ana başlıklarla denetliyoruz ve raporluyoruz;

  • Uygulama kontrolleri denetimi
  • Planlama ve organizasyon
  • Tedarik ve uygulama
  • Hizmet sunumu ve destek
  • İzleme ve değerlendirme 

Bağımsız denetimiz raporumuz,  bilgi teknolojilerinin uluslar arası standarda uyumluluğu, iş hedeflerinizle bilgi teknolojileri süreç uyumluluğu, verimlilik artışı ve gereksiz maliyet azaltma önerileri içermektedir.