Teknoloji ve İş Uygulamaları Danışmanlığı

BLM Bilişim ekibi olarak kurumların stratejileri doğrultusunda, iş süreçlerinde doğru teknoloji ve iş uygulamalarının belirlenmesi, satın alınması, uygulanması hizmetlerini sunmaktayız.

TEKNOLOJI VE İŞ UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI

Avrupa’da Kurumların varlıklarının %40’ını teknoloji ve yazılım oluşturmaktadır. Kurumların global pazarda var olabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ‘Bilişim Teknolojileri’ni iş süreçlerinde etkin kullanmalarına bağlıdır.

BLM Bilişim ekibi olarak kurumların stratejileri doğrultusunda, iş süreçlerinde doğru teknoloji ve iş uygulamalarının belirlenmesi, satın alınması, uygulanması hizmetlerini sunmaktayız.

BLM Bilişim uzmanlarının kurumlarda yaptığı ‘Teknoloji ve İş Uygulama Analiz’i

ile oluşturulan raporla kurumun bulunduğu sektöre göre ‘İş Uygulamalarını ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi’ belirlenmektedir. Kurumun bulunduğu sektördeki deneyimli uzmanlarımızla kurumun kullanacağı teknoloji ve İş Uygulamaları belirlenmektedir. BLM Bilişim olarak kurumsal hedefler doğrultusunda aşağıdaki uygulamaların tespit, satın alma ve uygulama süreçlerinin yönetilmesinde etkin rol almaktayız.

  • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Uygulamaları
  • İş Zekası ve Veri Madenciliği
  • Müşteri Yönetim Uygulamaları
  • Kurumsal Performans Yönetim Uygulamaları
  • İnsan Kaynakları ve Performans Uygulamaları
  • Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemleri
  • Mobil Uygulamalar
  • İnternet Tabanlı Uygulamalar