İş Sürekliliği Denetimi

Kurumların iş süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri etkin yer almaktadır. Bilgi teknolojileri nedeniyle iş süreçlerinde olası küçük kesintilerin, müşteri, itibar, pazar kaybı ve ciddi mali kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle kurumların, olası risklere karşı, iş sürekliliği denetimi yaptırmaları ve iş sürekliliği planları oluşturmaları yaşamsal öneme sahiptir.

Biz neleri denetliyoruz;

· İş sürekliliği çerçevesi ve stratejisi

· Riski doğuran varlıklar ve risk değerlendirmesi

· Olası risklerin iş etki analizleri

· Olağanüstü ve acil durum planları

· Felaket kurtarma planları

· İş süreklilik planları

· BT süreklilik planları ve kurtarma süreçleri

 

İş sürekliliği denetim raporumuz, sizin eksiklerinizi göstermenin yanında uluslararası standarda iş sürekliliği planı oluşturmanız için yol haritanızı da öğrenmiş olacaksınız.