ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Denetimi

Yaşadığımız çağa “bilişim çağı”, “dijital çağ”, “bilgi çağı” gibi çeşitli adlar verilmektedir. Bilginin küreselleştiği bu çağda bilginin gizliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması oldukça önemlidir.

 

Globalleşen dünyada kurum içi tehditler olduğu gibi kurum dışı tehditlerde fazla olduğundan dolayı kuruluşların faaliyetlerini sürdürmeleri açısından bilgi çok önemlidir.  Bilgi, kurumun faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla kurumun faaliyetlerini ve iş sürekliliğini koruması oldukça fazladır. Kuruluşların bilgilerinin korunması ve denetlenmesi amacıyla ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi adında uluslararası sertifika programı geliştirilmiştir. ISO 27001, küçük, orta ve büyük ölçekli her kuruluşa uygulanabilir.

 

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 6. maddesi gereğince iç denetimlerin yapılması zorunludur.  BGYS iç denetimi; kuruluşların iş süreçlerini BGYS süreçlerine göre yapılıp, yapılmadığını, yasal mevzuata uygunluğu kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır.  BGYS’nin sertifikanın geçerliği, kuruluşun istenilen hedefleri sağlamadaki durumu gibi nedenlerden dolayı sürekli denetlenmelidir.

 

Uzmanlarımızla, ISO 27001 standartlarına uygun bir şekilde denetimlerinizi gerçekleştirerek, bilgilerinizin bütünlüğü, güvenliği ve gizliliğini koruma altında olduğundan emin olabilirsiniz.