Dijital Teknolojilerle Sorunlu İşleri Düzeltmek

İşinizle başınız beladaysa, yardımcı olabiliriz. Satışları azalmasına, müşteri geri bildirimlerine neden olan, karlılığı etkileyen veya yüksek işletme maliyetine yol açan öncelikli sorunları hızla çözmek istiyorsanız.

Çözümümüz

İş Geri Dönüşü hizmetimiz, kuruluşların dijital çözümlerin uygulanması yoluyla iş ile ilgili sorunlarını hızla çözmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ticari performansı hızla iyileştirmek ve uzun vadeli başarının temellerini oluşturmak için ticaret, hizmet desteği ve çalışma ortamlarında öncelikli sorunları çözmek.

Ne yapıyoruz?

Yaklaşımımızın odak noktası, işin öncelikli alanlarına odaklanan kanıtlanmış bir metodoloji ile birleştirdiğimiz pragmatizm ve hızdır. Bu kombinasyon, acil sorunları hızla belirlememize, sorunları çözmek için dijital çözümler tasarlamamıza ve hızlı bir şekilde başarılı öncelikli düzeltmeler sunmamıza olanak tanır.

Ticaret - Müşteriye Doğrudan Yaklaşım

 • Kısıtlı hareketin yüz yüze satış üzerindeki etkisini ele almak.
 • Doğrudan müşterilerle ticaret yapmak için web sitesi ve mobil varlıkların optimize etmek.
 • Yatırım getirisini artırırken daha fazla müşteri ednmek ve elde tutmak için etkili dijital pazarlamayı kullanmak.
 • Satışları ve marjı artırmak için teklifler, ürünler ve fiyatlar geliştirmek.

 

Müşteri Hizmetleri Deneyimini Geliştirme

 • Müşterilerin çağrı merkezleri kısıtlamalarından ekilendiğinde müşteri deneyimlerini iyileştirmek.
 • Müşteri deneyimini iyileştirmek, işletme maliyetlerini düşürmek için iletişim, yapay zeka ve otomasyonda dijital çözümler uygulamak.
 • Müşteri kayıplarını azaltmak ve riskler için önlem geliştirmek. 

Etkilenen İş Uygulamalarının Çözümlenmesi

 • Uzaktan çalışma politiklarının üretkenlik, öğrenme ve çalışan refah üzerindeki etkisini azaltmak
 • Doğru davranışları sağlamak ve ahlakı geliştirmek için yaklaşımlar oluşturmak
 • Ekip üyelerinin gelecekte başarılı olmaları için yenilikçi öğrenme ve eğitim yaklaşımları geliştirmek

Organizasyonel Çeviklik ve Operasyonel Verimlilik Oluşturm

 • Daha uyumlu bir ortam yaratmak için liderlik ve organizasyonda dijital çeviklik becerilerini hızla geliştirmek
 • Üretimi ve yeniliği hızlandırmak için teslimat süreçlerini iyileştirmek
 • Maliyetleri iyileştirip çevikliği artırırken daha verimli hale getimek için operasyonel süreçleri yeniden inşa etmek
 • Operasyon maliyetlerini düşürmek ve stratejik esnekliği artırmak için kuruluş genelinde teknoloji ve veri çözümleri yeniden tasarlamak

Nasıl Yapıyoruz?

Çözümlere hızlı ulaşmak için "planlı ve çevik" ilerlemek için 5 adamlı süreci kullanıyoruz.

1.Hızlı Çözüm Analizi

Bir kaç gün içinde  tüm alanlar analiz edilerek hızlı bir çözüm planı hazırlanır.  Bundan yola çıkarak öncelikli çözüm alanları ve dijital çözümler için  uygulamalar belirlenir. 

 2. Geri Dönüş Planı ve Teslimat Yol Haritası

 • Öncelikli çözümler, ilk geri dönüş planının ve teslimat yol haritasının temelini oluşturur.
 • Bu temel kullanılarak gerekli yatırımın derecesi konusunda netlik sağlamak için hızlı bir maliyet-fayda analizine tabi tutulur. Önceliklendirmeyi gerektiği gibi yeniden kalibre edilir.
 • Geri dönüş yol harıtasını oluşturmak için zaman çizelgeleri uygulanır. Kritik başarı KPI’ları tarafından desteklenir. 

3. Önceliki Düzeltmelerin Teslimi

 • Deneyimlerimizi kullanarak öncelikli aşamalar düzeltilerek, gelecektek oluşacak önemli tehlike giderilir.
 • Karar vermeyi ve teslimatları hızlandırmak amacıyla “İcra Kurulu“oluşturulur.
 • Teslimat faaliyetleri, performans iyileştirmelerini hızlı bir şekilde sağlamak için “çevik sprintler” ve işlevler arası etkili çalışma uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • Bu öncelikli çözümler, ilk geri dönüş planının ve teslimat yol haritasının temelini oluşturur.
 • Bu temeli kullanarak adaylar, gerekli yatırımın derecesi netlik sağlamak için hızlı bir maliyet-fayda analizine tabi tutulur. Önceliklendirmeyi yeniden kalibre edin.
 • Geri dönüş yol haritasını oluşturmak için zaman çizelgeleri uygulanır. Kritik başarı KPI’ları tarafından desteklenir. 

5. Uzun Vadeli Dijital Dönüşüm Planı

 • Gelişimeler hissedildikçe ve dijital faydalar görüldükçe, gelecek için yerleşik etkili dijital yeteneklere sahip bir iş planı oluşturma çalışmaları başlar.
 • E-Teknoloji Strateji Uzmanlığu, uzun vadeli dijital dönüşüm planının geliştirilmesinde kuruluşa rehberlik eder. 

4. Organizasyonel Çeviklik ve Operasyonel Verimlilik Oluşturmak

 • Dijitala daha uyumlu bir ortam yaratmak için liderlik ve organizasyonda dijital becerileri hızla geliştirmek.
 • Üretim ve yeniliği hızlandırmak için teslimat süreçlerini iyileştirmek.
 • Maliyetleri iyileştirip, çevikliği artırırken daha verimli hale getirmek için operasyonel süreçleri yeniden inşa etmek.
 • Operasyon maliyetlerini düşürmek ve stratejik esnekliği artırmak için kuruluş genelinde teknoloji ve veri çözümlerini yeniden tasarlamak.