HAKKIMIZDA

Kurumların iş süreçlerine teknoloji ve dijitali katıyoruz.

1. Hakkımızda

Dijital çağdayız ve “değişim çağı” değil, “çağ değişikliği” yaşıyoruz. Dijital dönüşüm, şirketlere rekabet avantajı sağlayabilecek bir seçenek olmaktan çıkıp, mevcut endüstri 4.0 bağlamında ayakta kalabilmek için bir zorunluluk haline geldi. Endüstri 5.0 hemen köşede ve dönüşümde yer alan dijital beceriler olmadan şirketler, ortaya çıkan taleplere ayak uyduramayacak veya sektörün geri kalanıyla rekabet edemeyecektir.

 Kurumların, değişen iş koşullarına, yönetim şekillerine ve global pazara uyum sağlamaları ve rekabet avantajları elde etmelerine yardımcı olmak için hizmetler ve çözümler sunmaktayız. 

 E-Teknoloji, 2002 yılından beri kurumların verimliliğini arttırmak, rekabet güçlerini arttırmak amacıyla teknolojik destekli stratejiler geliştirmeye devam etmektedir.

2. E-Teknoloji Misyonu

 • Global ekonomide ekonomisindeki yenilikçi yaklaşımların en son çözümlerle ve doğru şekilde müşterilerimize uygulanmasını sağlamak.
 • Kuruluşların performanslarını arttıracak danışmanlık ve hizmetler sunmak.
 • Kişileri ve kurumları değişen pazar koşullarında bilgi ve becerilerini arttırmak
 • Kurum ve kişilere son teknolojileri iş süreçlerinde kullanacak hizmetler düzenlemek
 • Genç nüfusun bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak
 • Teknolojiyi kurumsal performans gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kullanmak
 1. E-Teknoloji’nin değişmeyen değerleri ise

Kültürümüz ve temel değerlerimiz, yenlikçi yaklaşımlardaki fırsatları araştırma ve müşterilerimize artı değer kazandırma konularında hizmet ve çözümler üretmektir.

 Doğrularımız

 • Dürüstlük ve etik çalışma
 • Doğru iş onuru, doğru deneyim
 • Daha iyiyi arama

 Müşterilermiz için en iyi çözümü geliştirmek

 • Müşterilerimizin vizyon, hedef ve kültürünü anlama
 • Müşterilerimizin endüstri ve pazar ihtiyaçlarını anlama
 • Müşterilerimizin tüketicilerini anlama
 • Stratejik makro düşünceleri uygulama

 Yenilikçi danışmanlığın sağlanmasında liderlik

 • Örnekleme öncülüğü
 • Bireysel büyümeyi özendirmek
 • Fırsatların ve kazanımların farkındalığını oluşturmak
 • Takım gücünü desteklemek

 Yenilikçi Liderler Oluşmasına Danışmanlık Desteği

 • Kalitenin iyileştirilmesine süreklilik kazandırılması
 • Teknikte bilimselliğe bağlılık
 • Yaratıcılık ve hayal gücü yapılı
 • Diğerlerine saygı
 • Takım gücünü geliştirmek

 Toplumsal Sorumluluk

 • Topluluğun ideallerinin farkında olunması
 • İnsanlığın amaçlarının ilerlemesini sağlamak
 • Vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmek
 1. E-Teknoloji’nin Kazandırdıkları
 • Verimlilik
 • Uzmanlık
 • Rekabet Avantajı
 • Teknolojik Gelişmeyi Takip Etme
 • İletişim
 • Know-how
 • Değişime Adaptasyon
 • Kurum Kültürü
 1. E-Teknoloji’nin Kadrosu

E-Teknoloji, uzun yıllar iş ve akademik alanda çalışmalar sürdüren kişilerden oluşmaktadır.