İş Sürekliliği Danışmanlığı

Kurumlarda teknolojilere yapılacak iç ve dış saldırılar nedeniyle iş süreçlerindeki kesintiler, kurumların geleceğini tehdit etmeye başlıyor

Teknolojideki hızlı gelişimlerle birlikte kurumlar, iş süreçlerinde teknoloji etkin kullanılmaya başladılar. Kurumlarda teknolojilere yapılacak iç ve dış saldırılar nedeniyle iş süreçlerindeki kesintiler, kurumların geleceğini tehdit etmeye başlıyor. Bu nedenle kurumlar, günlük işleyişi etkileyecek her türlü tehdide karşı, önlem almalı ve hazırlık olmalıdır. Kurumlar,  İş sürekliliği modeli olarak, uluslararası standart olan  ISO22301 baz almalıdır.

 Müşterilerimize  ISO22301 standardı çerçevesinde aşağıdaki çalışmaları yapıyoruz; 

  1. Risk Değerlendirmesi: Kurumlarda, teknoloji kaynaklı olarak iş süreçlerinde olabilecek kesintilere karşı değerlendirme.
  2. İş Etki Analizi: Olası risklerin gerçekleşmesi durumunda işlerin ne şiddette etkileneceğine dair çalışmalar yapıyoruz.
  3. Olağanüstü ve Acil Durum Planı : İş süreçlerinin olası ve olağanüstü tehditlere karşı plan oluşturuyoruz.