DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAZIRLIK DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI

Dijital Dönüşüm Hazırlık Değerlendirme Danışmanlığı, işletmelerin dijitalleşme ve teknolojiye adaptasyon düzeyinin değerlendirerek, işletmeyi dijital olgunluğa doğru hareket ettirip ettirmediğini değerlendirmek için kanıtlanmış sistematik yaklaşımlar kullanılır. Uzmanlarımız, şirket tarafından kullanılan yapıları ve süreçleri genel şirket hedeflerine göre değerlendirir.

Kuruluşların, dijital çağa ayak uydurmaları için amaç ve hedeflerine ulaşmak için süreçleri, yöntemleri ve yapıları değerlendirmesi zorunludur.

Bir işletme teknolojik dönüşümü benimsediğinde, başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Dijital olgunluğa ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşım, şirketin dijital bir devrime hazır olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu durum şirketinizin dijital değerlendirme gereksinimlerini karşılamak için bir danışmana olan ihtiyacı açıklar.

Dijital Strateji İncelenmesi

Sistematik bir dijitalleşmeye yönelik  mevcut yaklaşımın  değerlendirilmesi.

Dijital Müşteri Olgunluğu

Şirketinizin dijital düzeyde karşılaması gereken müşteri gereksinimlerinin değerlendirilmesi.

Rakiplerin Dijital Değerlendirilmesi

Şirketinizin dijital ilerlemesini rakipleriyle karşılaştırılması.

Dijital Kültür Kontrolü

Çalışanlarınızın dijital olarak ne kadar uyumlu olduğunun değerlendirilmesi 

Pazarlama ve Satış Kontrolü

Pazarlama ve satış departmanlarınızı dijitalleştirmek için kaldıraçları değerlendirilmesi

Dijital Dönüşüm GAP Analizi

Mevcut dijital dönüşüm yeteneklerinizi ve iş hedeflerinize ulaşmak için neye ihtiyacınız olduğunun değerlendirilmesi

Dijital Dönüşüm Hazırlık Değerlendirme Danışmanlığına Neden İhtiyacınız Vardır?

İşletmelerin dijital olgunluk yolculuğunda mevcut sorunlu noktaların tespit edilmesi, çözümlerin uygulanmasını engelleyebilecek olası risklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.

Dijital Dönüşüm Hazırlık Kontrolü (DDHK), işletmeler, çalışanlar ve müşteriler arasında bir iş birliği oluşturmada faydalıdır. DDHK, tüm paydaşları, hareketin süreçleri hızlandırmayı ve tatmin edici ve doğru çözümler vermeyi amaçladığı konusunda tatmin etmelidir.

Dijital olgunluk kontrolleri, şirket ihtiyaçlarını karşılamanın daha hızlı bir yolunu sağlamaya yardımcı olur. Unutulmamalıdır ki, teknolojik değişimler hayata geçirilirken iş devam etmelidir. Bu, normal iş operasyonlarını kesintiye uğratmadan iş süreçlerinin sürekliliğini destekleyecek bir yürütme sistemi gerektirir.

Tamamen optimize edilmiş bir süreç ve sistem, gelirleri artırır ve karlılığı artırır. Doğru bir şekilde yapıldığında, bir dijital hazırlık değerlendirmesi, doğru beceri setini ve yetkinlikleri belirlemeye yardımcı olur. Sorunlarınızı değerlendirmek, bir çözüm belirlemek ve ileriye dönük bir yol hazırlamak için işletmenizin Dijital Dönüşüm Hazırlık Değerlendirmesine ihtiyacı var.

Dijital Dönüşüm Hazırlık Değerlendirmesi danışmanımız, stratejik olarak mevcut fırsatlardan yararlanarak ve işin gelecekteki başarısı üzerindeki etkileri belirler. Şirketiniz, değişen dijital ortama uyum sağlayarak, artan üretkenlik ve BT harcamalarında iyileştirilmiş yatırım getirisinin avantajlarından yararlanır. Deneyimli bir danışman, dijital ilerleme sürecini anlamanıza yardımcı olabilir ve sizi dijital olgunluğa yönlendirebilir.

Sektör rekabetine ayak uydurmak ve rekabet avantajı elde etmek için işletmenizin ya eski teknolojileri geliştirmesi ya da yeni bir başlangıç ​​yapıp daha güncel sistemler edinmesi gerekir. Bu değişim, rekabeti yakalamak için dijital hazırlığa sistematik bir yaklaşım gerektiren zorlukları ve fırsatları beraberinde getiriyor. Uzman, yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda size tavsiyelerde bulunacak ve yeni uygulamaları ve protokolleri benimsemenize yardımcı olacaktır. Dijital dönüşüm girişimleri, yeni müşteriler edinme yolundaki şirketlerin %50’den fazlası tarafından benimseniyor.

Son derece deneyimli ve özenle seçilmiş Dijital Dönüşüm Hazırlık Değerlendirme danışmanımız, işinizin dijitalleşme konusundaki uzmanlığınızı değerlendirmek ve işin büyümesini, sürdürülebilirliği ve karlılığı artıracak bir eylem planı konusunda tavsiyelerde bulunmak için kanıtlanmış becerilerle donatılmıştır.