KÜLTÜREL DEĞİŞİM DANIŞMANLIĞI

Kültürel Değişim Danışmanları Ne İş Yapar?

Kültürel Değişim danışmanı tarafından yönetilebilen değişiklikler, iş rolünün yeniden tanımlanmasını ve organizasyonun genel yapısını ve departmanlarda veya iş süreçlerinde yapılabilecek değişiklikleri içerir. Kültürel Değişim proje yöneticisi, değişim yönetimi için stratejiler geliştirecektir. Uzmanlıklarını, çalışanların değişiklikleri kabulünü artırmak ve değişim süreçlerini daha başarılı kılmak için çalışanların katılımını sağlamak için kullanacaklar.

Organizasyondaki değişikliklerin geçişi zorlu olabilir ve Kültürel Değişim danışmanı bu süre zarfında yöneticilere ve amirlere destek sağlamalarını sağlayacaktır. Bütçeyi yönetmek ve son teslim tarihlerine uyulmasını sağlamak için oradalar.

Müşteri edinme şekliniz ve sunduğunuz hizmetler/ürünler dahil olmak üzere dijital teknolojilerin işletmenizi geliştirebileceği farklı yolları analiz edecekler.

Danışman, iş modelini dijitali içeren bir modele dönüştürme sürecine liderlik edecektir. Örneğin, müşteri kazanmak için sosyal medya reklamlarından yararlanmak ve mümkünse dijital formatta hizmet sunmak.

Kültür Harmonizasyonu

Her iki şirketin de ruhunu içeren bir birleşmeden sonra yeni bir iş kültürü yaratmak.

Kültür Teşhisi

İyileştirme için eyleme dönüştürülebilir önerilerle kültür performansına ilişkin temel içgörülerin kilidini açın.

Liderlik gelişimi

Yöneticilerinizi eğitin ve liderlik becerilerini geliştirin

Dijital Kültür Kontrolü

Şirketinizin kültürünün ne kadar dijital hale geldiğini kontrol edin

Kültürel Dönüşüm

Kuruluşunuzun kültürünü yeni koşullara uyarlayarak değiştirin ve stratejik hedeflerinizle uyumlu hale getirin

Kültür İletişimi Eğitimi

Kuruluşunuzun yöneticilerinin yeni şirket kültürünüzü kültürel sınırların ötesinde – ülkeden ülkeye veya departmanlar arasında – iletmelerine yardımcı olun

Neden Kültür Değişimi Danışmanığı Almalısınız? 

Kültürel Değişim danışmanları, bir kuruluş içindeki süreçlerde, kültürde veya hiyerarşide değişiklik yapmayı içeren projelerde yer alırlar. Kuruluş bir satın alma veya birleşmeye dahil olabilir ve Kültürel Değişim Proje Yöneticisi bunun verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktan sorumludur.

Kuruluşunuz için bir Kültürel Değişim Danışmanı tutmak isteyebileceğiniz birçok neden vardır.

Etkili Strateji Oluşturun

Bir organizasyon içindeki bir değişikliği başarılı bir şekilde yönetmek için etkili bir stratejinin geliştirilmesi gerekir. Kültürel Değişim danışmanı, değişim sürecinin çeşitli yönlerini analiz ederek bunların planlanmasını, uygulanmasını ve iletilmesini sağlayacaktır. Ayrıca etkili değişim yönetimi süreçleri geliştireceklerdir.

Çalışan İlişkilerini Yönetin

Herhangi bir değişiklik girişiminin en zorlu yönlerinden biri, çalışanların değişikliklere tepkisidir. Bir iletişim stratejisi geliştirmek ve çalışanların herhangi bir değişikliğe katılmasını sağlamak Kültürel Değişim danışmanının sorumluluğundadır. Bu da daha olumlu bir çalışma ortamı sağlar.

Kurumsal Hedeflere Ulaşın

Organizasyonel hedeflere ulaşabilmek için, herhangi bir değişikliğin iyi yönetilmesi ve çalışanların tam kabulü ile gerçekleştirilmesi esastır. Kültürel Değişim danışmanının rolü, değişikliklerin yönetilmesini sağlamak ve işletmenin kurumsal hedeflerine ulaşmaya odaklanabilmesini sağlamaktır.

İtibarı Artırın

Olumlu bir iş kültürünüz varsa, iyi bir itibarınız olur ve çalışanlar yeni fırsatlar ortaya çıktığında sizi arkadaşlarına yönlendirmeye istekli olurlar. Değişikliklerinizi iyi yönetirseniz ve iletişim etkiliyse, çalışanlar daha mutlu olacak ve bu nedenle kuruluşunuzdan sevgiyle bahsetme olasılığı daha yüksek olacaktır.

Tutarlılık

Bir örgüt kültürü söz konusu olduğunda herkesin aynı denizde yüzüyor olması önemlidir. Kültürel Değişim Danışmanı, değişikliklerin kuruluş genelinde tutarlı olmasını sağlayacaktır. Bunu başarmak için olağanüstü iletişim ve ilişki kurma becerilerini kullanacaklar.

Mentorluk Gençler

Kültürel Değişim Proje Yönetimi aynı zamanda personelin küçük üyelerine de rehberlik edecek ve değişim sürecinin başarılı olmasını sağlamak için ilgili olabilecek görevleri atama sorumluluğunu üstlenecektir.

Eğitim Oturumları Çalıştırın

Değişiklik yönetimi sürecinin etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak için, uygulanan yeterli eğitim süreçlerinin olması gerekir. Kültürel Değişim Danışmanı, koçluk ve eğitim oturumları oluşturacak ve sunacaktır.