PAZAR ARAŞTIRMALARI ÇÖZÜMLERİMİZ

Markanızı büyütmek ve doğru karar vermenize yardımcı olmak, rekabet avantajı sağlayacak içgörü temelli yol gösterici çözümler sunuyoruz.

Ekip Liderimiz / Mısra Ataman

24 yıllık Pazar Araştırma sektörü deneyimi; hem Araştırma ajansı hem üretici firma Pazar Araştırma Müdürlüğü deneyimi
Öncesinde çalıştığı firmalar ; Ülker İçgörü Müdürü , Uno Araştırma Müdürü , Nielsen Kıdemli Araştırma Müdürü, TNS Araştırma Uzmanı, Bileşim Araştırma Uzmanı
Darüşşafaka Lisesi, Marmara Üniversitesi “Ekonomi gazeteciliği” , Winnipeg Üniversitesi (Kanada) “Pazarlama” mezunu
Kalitatif –Ipsos/Pegasus Moderatör eğitimi mezunu.

Projenize nasıl yaklaşacağınız konusunda tavsiyeler ve ücretsiz bir fiyat teklifi almak için iletişime geçin.

KAPSAMLI BAKIŞ AÇISI

İş konularına /cevaplanacak pazarlama sorularına  kapsamlı bir bakış açısı getiriyoruz

EN UYGUN ARAŞTIRMANIN TASARIMI

Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ile size uygun olan araştırmayı tasarlıyoruz.

DOĞRU ÖLÇÜM / YORUMLAMA

İş konularınız/cevaplanmasını istediğiniz pazarlama soruları ile doğrudan bağlantılı araştırma sonuçlarını size sunuyoruz.

Hızlı çözümler  sunabilmenin yanısıra uzun vadeli  ilişkileri önemsiyoruz.

Tüketici ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak işletmelerin başarılı bir şekilde büyümesine katkı sağlamak

Verileri bilgiye dönüştürüyoruz.

Araştırma deneyimimiz, bilgimiz ve son teknoloji ile tüketici verilerini başarılı iş seçeneklerine dönüştürüyoruz.

Fırsatları Tanımlıyoruz

Amacımız, pazarı anlama , markanın mevcut durumunu, rekabet durumunu tespit etme , tüketici motivasyonlarını ve gelecekteki eğilimlerini hakkında derinlemesine  bilgi sahibi olma.

Strateji Geliştirmeye Katkı Sağlıyoruz 

Bir ürün /hizmet konseptini değerlendirmekten, ürün performansını&imajını ölçmeye, yeni ürünler bulmanıza /yeni hizmetler başlatmanıza  kadar yardımcı olacak entegre çözümler sunuyoruz.

ANA ÇÖZÜMLERİMİZ

Amaca uygun, derinlemesine analizler  yaparak ürün yaşam döngüsü boyunca eyleme geçirilebilir sonuçlar sunup pazarlama sorularınızı yanıtlıyoruz .

Sıklıkla kullandığımız bazı anahtar çözümlerimiz, araçlarımız :

KULLANIM ALIŞKANLIKLARI  ARAŞTIRMASI (U&A)

Kategori tüketim alılşanlıklarını derinlemesine ölçme.

CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

 • Kategoriyi kullanma alışkanlıkları neler?
 • Ürünüm için potansiyel pazarın durumu nedir?
 • Markanın kullanım durumu nedir?
 • Rakip markaların kullanım durumu nedir?
 • Potansiyel kullanım hacmi nedir?

 

MARKA TAKİBİ/MARKA DEĞERİ ARAŞTIRMASI

Marka takibi, bir markanın sağlığını; hem tüketicilerin kullanımını ,hem de bu konuda ne düşündüklerini sürekli olarak ölçmenin bir yoludur.

CEVAPLAYABİLECEĞİ  pazarlama SORULARINDAN BAZILARI:

 • Marka seçimi için kategori sürücüleri nelerdir?
 • Bu sürücülerden hangisi markanın güçlü / zayıf yönleri olarak kabul edilir?
 • Marka değerini daha da artırmak için hangi yönler geliştirilmelidir?
 • Tüketiciler zamanla marka hakkında düşüncelerini, yakınlıklarını ve tercihlerini nasıl değiştiriyor?

 

REKLAM ARAŞTIRMALARI

Reklamın farkındalık, algılama, değerlendirme ve kullanım üzerindeki etkileri açısından çekiciliğini ve gücünü ölçer

CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA  SORULARINDAN BAZILARI:

Reklam yayın  öncesi 

 • Reklamın beğeni ve kullanım üzerindeki etkileri ne olacak, geliştirilmesi gereken alanları varsa nelerdir?

Reklam yayın sonrasında

 • Reklam hedeflenen marka KPI’larına ulaşmada ne kadar başarılı oldu?
 • Reklam hatırlanabilirlik açısından nasıl bir performans sergiliyor?
 • Marka için seçim ve büyümeyi yönlendiren algılanan marka imajı konumlandırma ifadeleri hangileridir?
 • Platformlar arasında marka iletişimi nasıl optimize edebilir ?

 

SEGMANTASYON TESTLERİ 

Bir markanın hedef pazarını segmentlere ayırmak; markanın kitlesinin bir markanın ürün veya hizmetiyle ilgili olarak sergilediği davranışlara /demografik yapısına göre bölümlere ayrılmasıdır.

CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

 • Hedef kitlenin içinde hangi grup en yüksek satın alma potansiyelini oluşturur?
 • Kimdir bu grup, ihtiyaçları , beklentileri nelerdir?

 

KONSEPT/KAVRAM TESTİ 

Konsept (Kavram Testi),  ürünün cazibesini ve bunun hedef pazarın ihtiyaçlarına ve zevklerine ne ölçüde uyduğunu değerlendirir.

CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

 • Hangi konsept /hangi ürün hedef kitlenin ihtiyaçlarını doğru karşılıyor?
 •  Lansman öncesi geliştirilmesi gereken noktalar var mıdır? Varsa nelerdir?

ÜRÜN TESTLERİ 

Test edilen ürünlerin hedef kitlenin ihtiyaç ve zevklerine ne ölçüde uyduğu değerlendirilir.

CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

 • Ürün beğeniliyor mu?
 • Geliştirilmesi gereken alanları var mı?
 • Rakip ürünlere karşı performansı nedir?

AMBALAJ TESTLERİ 

Ürün için doğru ambalajın tespitinin yapılması.

CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

 • En dikkat çekici ambalaj hangisi?
 • Rakiplerimin arasında öne çıkacak ambalaj nasıl olmalı / hangisi?

ETKİNLİK İZLEME VE TESTLERİ 

Tamamlanan etkinliklerin (konserler, festivaller vb.) markanın üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve etkinliğin marka performansına etkisinin tespit edilmesidir.

CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

 • Markanın sponsorluğu ne kadar hatırlanıyor?
 • Markanın sponsorluğu ne kadar iyi karşılandı?
 • Etkinliğin müşteri sadakati üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

  BAYİ TOPLANTISI MEMNUNİYETİ 

  Bayilerin bir marka ile belirli bir etkileşim deneyiminden ne kadar memnun olduklarını ölçen anketlerdir.

  CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

  • Toplantı konsepti ne derece beğenildi?
  • Sonraki dönemlerde planlanan bayi toplantılarının içeriği ile ilgili geliştirilmesi /iyileştirilmesi gereken alanlar nelerdir?

   GİZLİ MÜŞTERİ 

   Araştırmacının ‘gerçek’ bir ziyaret gerçekleştirdiği ve kimliğini açıklamadan müşteri deneyimiyle  denetlediği bir mağazanın gizli testidir.

   CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

   • Müşterilerin aldıkları hizmetten duydukları memnuniyet düzeyi nedir?
   • Mağazanın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
   • Müşteri memnuniyetini arttıracak iş aksiyonları nelerdir?
   • Rakiplerden alınan hizmet memnuniyeti düzeyi nedir?

    MÜŞTERİ  MEMNUNİYETİ

    Marka müşterilerinin  aldıkları hizmetten duydukları memnuniyet düzeyini tespit etmek  amacıyla uygulanır.

    CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

    • Müşterilerin aldıkları hizmetten duydukları memnuniyet düzeyi nedir?
    • Güçlü ve zayıf yönler nelerdir?
    • Müşteri memnuniyetini /bağlılığını arttıracak iş aksiyonları nelerdir?
    • Yatırım yapılması gereken öncelikli konular nelerdir?
    • Rakiplerden alınan hizmet memnuniyeti düzeyi nedir?

     ALIŞVERİŞÇİYİ ANLAMA ARAŞTIRMASI

     Satın alma kararı boyunca etkileyen temel metrikleri ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.

     CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

     • Hangi kanallar tercih ediliyor?
     • Kategori planlı mı yoksa plansız bir alışverişle alınıyor?
     • Satış noktasında plansız satın alınma durumu nedir?
     • Alışveriş öncesi satın alma kararına etki edecek faktörler neledir?
     • Alışveriş noktasında satın almayı etkileyen unsurlar, iletişim araçları nelerdir?
     • Sepet kombinasyonları neler?

      ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

      Yönetimin uyguladığı strateji ve politikaların  çalışanlar üzerindeki etkilerini ölçmek veçalışanların firmaya bakışlarını değerlendirmektedir.

      CEVAPLAYABİLECEĞİ  PAZARLAMA SORULARINDAN BAZILARI:

      • Çalışanların memnuniyet düzeyleri nedir?
      • Çalışanlar nezninde firmanın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
      • Çalışanlar nezninde firmanın imajı nedir?
      • Çalışma atmosferi & iş ortamı hakkında düşünceleri nelerdir?
      • Kariyer gelişimleri için firmadan beklentileri nelerdir?